• تماس از سراسر کشور بدون گرفتن پیش شماره
  • ۹۰۹۹۰۷۲۸۵۰

انواع مهارت های زندگی

مهارت های زندگی
haly-zendegy

شاید تا به حال با عنوان مهارت های زندگی روبرو شده باشید این مهارت ها برای افراد امکان زندگی بهتر را فراهم می سازند ، مهارت های زندگی همان مهارت های هستند که توانایی اجتماعی و رفتاری را برای یک زندگی بهتر و لذت بخش تر فراهم می کنند این مهارت ها از طریق تکرار و تمرین به وجود می آیند .
به نظر می رسد که همه ما برای روبرو شدن با مشکلات زندگی به طور موثر و رسیدن به اهدافمان باید از سلامت روانی برخوردار باشیم و نسبت به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی داشته باشیم که البته رسیدن به این شناخت و سلامت روان نیازمند یادگیری مهارت های زندگی است این مهارت ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که در نهایت موجب رفتار سازگارانه فرد با محیط و اجتماع می شود .
همه ما در زندگی برای خود اهدافی داریم پس چرا بعضی از افراد به این اهداف می رسیم و بعضی نه ؟ شاید دلیل این امر مهارت های مختلفی است که افراد برای رسیدن به این اهداف به کار می گیرند این مهارت معمولا با تمرین به دست می آید ولی برای بهتر آموختن و درک کردن مهارت های زندگی باید از مشاوره مهارت های زندگی استفاده کرد .

انواع مهارت های زندگی

اگر افراد بتوانند نسبت به مهارت های زندگی آگاهی کامل پیدا کنند و آموزش های لازم را در این زمینه ببینند می توانند نسبت به مشکلات زندگی مقاوم باشند و آن ها را به راحتی حل و فصل کنند ، مهارت های زندگی شامل چند مهارت است که امکان رشد و تکامل افراد را فراهم می کند که به شرح زیر می باشد :
-مهارت های خود آگاهی
– مهارت های همدلی
– مهارت های ارتباط موثر
– مهارت های روابط بین فردی
– مهارت های مقابله با استرس
– مهارت های مدیریت بر هیجان ها
– مهارت های حل مسئله
– مهارت های تصمیم گیری
– مهارت های تفکر خلاق
– مهارت های تفکر نقادانه

مهارت های خود آگاهی

خود آگاهی یعنی شناخت خود به طور کامل یعنی فرد از نقاط قوت ، ضعف ، ترس های خود و خصوصیات رفتاری و تیپ های شخصیتی خود شناخت کامل داشته باشد این خود آگاهی به فرد احساس آرامش می دهد و او را از استرس ناشی از روابط اجتماعی و روابط فردی می رهاند و او را به عنوان یک عضو مفید به اجتماع و افراد معرفی می کند .

مهارت های همدلی

منظور از همدلی درک کردن و فهمیدن مشکلات و خواسته های افراد است یا به بیان دیگر دنیا را از چشم طرف مقابل خود ببینیم ، این امر به افراد کمک می کند تا بتوانند دیگران را بهتر درک کنند و به آن ها با تمام خواسته های متفاوتشان احترام بگذارند و همین احترام را از طرف آن ها و جامعه دریافت کنند .

مهارت های ارتباط موثر

یکی دیگر از مهارت های زندگی مهارت ارتباط موثر و یا برقراری رابطه موثر است ، این مهارت به افراد امکان این را می دهد تا باور ها و خواسته های خود در غالبی که مورد پسند جامعه باشد بیان کند و به طور مقابل در صورت نیاز از جامعه و یا افراد دیگر درخواست کمک و راهنمای کند و همچنین استفاده افراد از این مهارت نشان دهنده شخصیت سالم آن ها است .

مهارت های روابط بین فردی

مهارت روابط بین فردی به افراد امکان برقراری روابط مثبت و دوستانه موثر را فراهم می کند و همچنین این امر سلامت روانی و اجتماعی بین افراد را تقویت می کند و در روابط اجتماعی سالم نقش بسیار بزرگی را ایفا می کند .

مهارت های مقابله با استرس

مهارت مقابله با استرس امکان شناخت تنش ها و استرس های ناشی از مسائل زندگی را به افراد می دهد تا آن ها بتوانند منبع این تنش ها را شناسایی و رفع کنند تا از فشار ناشی از آن استرس و تنش رهایی یابند .

مهارت های مدیریت بر هیجان

این مهارت به افراد کمک می کند تا هیجانات خود و دیگران را شناسایی کند و از واکنش های ناشی از آن ها شناخت کامل داشته باشند و رفتاری متناسب با آن شناخت را انجام دهند ، در صورت عدم شناخت این هیجانات می تواند زندگی اجتماعی و فردی افراد را تحت تاثیر منفی قرار دهد به طور مثال یکی از این هیجانات ، هیجاناتی مانند خشم ، اضطراب ، غم است که اگر شناخته نشود تاثیرات مخرب ان را می توانیم ببینیم .

مهارت های حل مسئله

همان طور که می دانید گاهی انسان ها در زندگی با مسائلی روبرو می شوند که رفع و راه حل این مسائل گاهی قابل فهم و روشن و گاهی غیر قابل فهم و سخت است و حل این مسائل منجر به اعتماد به نفس افراد می شود در واقع می توان گفت که این مهارت فرد را در مقابل رفع مسائل و در نهایت رفع تنش ناشی از آن مسئله به طور موثر کمک می کند .
همه انسان ها در زندگی به دنبال رفع تنش و استرس ناشی از روبرو شدن با مسائل هستند ، مهارت حل مسئله به افراد این امکان را می دهد تا بتوانند به طور کامل و موثر نسبت به مسائل شناخت پیدا کنند و در نهایت آن مسئله را حل نمایند و از تنش ناشی از ان رهایی یابند .

مهارت های تصمیم گیری

همه ما در زندگی با انتخاب و تصمیم گیری در مورد یک یا دو مسئله روبرو هستیم ، انتخاب در مورد آینده شغلی و یا تحصیلی ، انتخاب همسر نیازمند تصمیم گیری مناسب است .

یکی از مسائلی که افراد را با استرس و تنش روبرو می کند تصمیم در مورد یک یا دو موضوع است اگر فرد بتواند تصمیم مناسب و مفیدی برای مشکل یا مسئله خود اخذ کند می تواند از استرس ناشی از آن رهایی یابد و اگر نتواند در تصمیم گیری موفق باشد دچار اضطراب می شود در واقع مهارت تصمیم گیری به افراد کمک می کند تا به طور موثر در مورد مسائل زندگی و محیط پیرامون خود تصمیم مناسبی بگیرد و پیامد ناشی از آن را بپذیرد .

مهارت های تفکر خلاق

زمانی که فرد به خود آگاهی و شناخت کامل در مورد خود و محیط پیرامونش دست می یابد می تواند از خلاقیتی که در هر فردی نهفته است در راه رسیدن به یک زندگی مناسب و موفق کمک بگیرد البته ناگفته نماند که محیط پیرامون افراد در غنی شدن و یا تضعیف این نیروی نهفته موثر است .
این مهارت به افراد در زمینه دست یابی به راه حل مناسب و حل مسائل و تصمیم گیری کمک می کند .

مهارت های تفکر نقادانه

یکی دیگر از مهارت های زندگی ، مهارت تفکر نقادانه است منظور از این نوع تفکر آن است که فرد بتواند اطلاعات به دست آمده از محیط و افراد را به خوبی مورد تحلیل قرار دهد .

دیدگاه خود را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.