• تماس از سراسر کشور بدون گرفتن پیش شماره
  • ۹۰۹۹۰۷۲۸۵۰

انواع شخصیت انسان ها

تیپ های شخصیتی
haly-zendegy

انسانها همانطور که از نظر ظاهر در اختلاف هستند از نظر تیپ های شخصیتی هم متفاوتند ولی این تفاوت تنوعش به اندازه تفاوت ظاهر انسانها نیست.

به همین خاطر است افرادی را میبینیم که خلق و خوی شبیه به هم دارند ولی ظاهرشان شبیه به هم نیست. اینکه ما بتوانیم انواع تیپ های شخصیتی را بشناسیم، در تمام مراحل زندگی کمک حال ما خواهد بود اولا بیشتر با خودمان آشنا میشویم و آگاهانه تر به سمت انتخابهایمان حرکت میکنیم . دوما این شناخت در ارتباطهای اجتماعی هم به ما کمک بزرگی خواهد کرد تا نظرمان در مورد دیگران علمی تر و اصولی تر میشود و بیشتر میتوانیم روی آنها حساب کنیم. در اینجا به معرفی انواع تیپ های شخصیتی می پردازیم تا درک بهتری از خود و اطرافیان داشته باشیم.

موارد مهمی در رابطه با تیپ‌های شخصیتی وجود دارد. وقتی افراد درگیر رفتارهای روزمره‌ای هستند که نیازمند بهره‌گیری از تیپ شخصیتی خود هستند غالباً احساس طبیعی بودن، راحتی، اطمینان و مفید بودن می‌کنند.

تیپ‌ های شخصیتی نشان دهنده الگوها و تفکرات ما در ذهنمان هستند. غالباً افراد تلاش می‌کنند راه‌هایی برای دور زدن یا پرهیز از انجام کارهایی پیدا کنند که مستلزم خلاف ترجیحات آن‌هاست. افراد می‌توانند با تمرین در زمینه ترجیحات روانی که مربوط به تیپ شخصیتی‌شان نیست، به اعتماد به نفس و کارآمدی بیشتری دست پیدا کنند.

انواع تیپ های شخصیتی:

۱-برون گرا یا درون گرا

۲-حسی یا شهودی

۳-تفکری یا احساسی

۴-قضاوتی یا ادراکی

برون گرایی

چنانچه برون گرا باشید، دوست دارید اقدامی انجام دهید تا اتفاقی در بیرون رخ دهد. برون‌گراها معمولاً با جهان خارج احساس راحتی می‌کنند.

درون گرایی

کسی که درون‌گراست روی ایده‌هایی تمرکز و تفکر می‌کند که جهان خارج را توضیح می‌دهند. درون‌گراها دوست دارند قبل از این که دست به اقدامی بزنند درک روشنی از کاری که قرار است انجام دهند داشته باشند.

حسی

افراد حسی که ترجیح شان حواس پنج‌گانه است، با توجه به اطلاعات واقعی با مومقعیت‌ها برخورد می‌کنند. بنابراین آن‌ها اغلب حافظه خوبی برای جزئیات دارند، در کار کردن با اطلاعات دقیق هستند و واقعیات و جنبه‌هایی از رویدادها را به خاطر می‌آورند که حتی در زمان رخ دادن آن‌ها قابل توجه به نظر نمی‌رسیدند.

شهودی

افرادی که در ترجیح‌شان ادراک شهودی دارند به معنای روابط و احتمالات مبتنی بر حقایق بیش از خود حقایق توجه دارند. آن‌ها اغلب از طریقی حس ششم مطالب را درک می‌کنند. افرادی دارای تیپ شخصیتی شهودی اغلب با مواردی از لحاظ ذهنی درگیر می‌شوند که متفاوت و جدید هستند.

تفکری و احساسی

با اهمیت دادن به ضوابط و اصول غیرشخصی و ملاحظات منطقی (تفکری) یا با توجه به مسائل انسانی و نوع روابط با افراد (احساسی)

تفکری

تیپ‌ های شخصیتی تفکری تلاش می‌کنند که در موقعیت بر اساس «عدالت» تصمیم‌گیری و عمل‌ کنند و این عدالت مستقل از چیزی است که آن‌ها یا دیگران احتمالاً دوست دارند باور کنند یا آرزو کنند. کارکرد تفکری با ثبات منطقی و رابطه علت و معلول سروکار دارد. تیپ‌های تفکری اغلب روی حل مسئله بدون ملاحظات شخصی متمرکز هستند.

احساسی

تیپ‌ های شخصیتی احساسی رویکردی شخصی دارند و بر این باورند که با ارزیابی آنچه برای دیگران اهمیت دارد و توجه به نقطه نظرات افراد درگیر در یک موقعیت، می‌توانند بهترین تصمیم‌ها را بگیرند. تیپ‌های احساسی با ارزش‌های انسانی سروکار دارند و ممی‌خواهند بر اساس کاری که در شرایط خاص «خوب» است، تصمیم‌گیری کرده و عمل کنند؛ منظور از «خوب» موردی است که بیشترین نفع را برای افراد درگیر دارد.

“از لحاظ لغت شناسی «احساسی» به معنی «عاطفی بودن» نیست، بلکه بیانگر نحوه استدلال ایشان است”

قضاوتی و ادراکی

ترجیح قضاوتی / ادراکی ماهیت برون‌گرایی ما را افشا می‌کند زیرا همه ما گاهی برون‌گرا می‌شویم؛ حتی درون‌گراها وقتی موضوع تعامل با دنیای بیرونی پیش می‌آید، افراد اغلب تمایل دارند یا در مواقع ساختارمند و قاطع بمانند و یا در موقع منعطف و پذیرا.

قضاوتی

افرادی که ترجیح قضاوتی دارند غالباً در زندگی بیرونی خود از کارکرد قضاوتی (تفکری یا احساسی) استفاده می‌کنند. به نظر می‌آید که این افراد سبک برنامه‌ریزی شده و منظم را ترجیح می‌دهند و دوست دارند مسائل را حل و فصل و سازماندهی کنند.

ادراکی

افرادی که ترجیح ادراکی دارند غالباً از کارکرد ادراکی (حسی یا شهودی) در زندگی بیرونی استفاده می‌کنند. ظاهراً روش زندگی منعطف و غیرقابل پیش‌بینی را ترجیح می‌دهند، دوست دارند جهان را همان گونه که هست درک کنند و خودشان را با آن تطبیق دهند، کنجکاو هستند و از تجربیات جدید استقبال می‌کنند.

“جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تیپ های شخصیتی و بهرهمندی از مشاوره روانشناسی با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۵۰ تماس بگیرید”

۵/۵ ( ۱ نظر )

دیدگاه خود را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.