• تماس از سراسر کشور بدون گرفتن پیش شماره
  • ۹۰۹۹۰۷۲۸۵۰

خدمات ما

خدمات ۵ گانه هالی زندگی
  • خدمات روانشناسی و مشاوره تلفنی
  • مشاوره حضوری
  • جلسات ارزیابی ، تشخیص و روانسنجی
  • برگزاری کارکاههای آموزشی ( عمومی - تخصصی )
  • کتاب ۱۰۰۰ تست طلایی و رفع اشکال تلفنی
  • جزوات طلایی روانشناسی

خدمات هالی زندگی