• تماس از سراسر کشور بدون گرفتن پیش شماره
  • ۹۰۹۹۰۷۲۸۵۰

شناخت شخصیت افراد

شناخت شخصیت افراد
haly-zendegy

شناخت شخصیت افراد یا شناخت شخصیت خود یکی از موضوعات بسیار مهم است که نیازمند مطالعه و آگاهی علمی است. در مقاله ی شناخت شخصیت افراد قصد داریم به غالب های ذهنی افراد بپردازیم همراه ما باشید.

شناخت شخصیت افراد

قبل از هر چیزی به تعریف قالب ذهنی می پردازیم و بعد از آن چهار قالب ذهنی را شرح خواهیم داد.قالب ذهنی یعنی چهارچوب شناختی برای هدایت ،توجه، پردازش اطلاعات، تصمیم گیری و تفکر درباره ی معنای تلاش، موفقیت، شکست و از همه مهم تر ویژگی های شخصی فرد است.

شناخت شخصیت افراد بر مبنای قالب ذهنی

موضوع مهم این است که فردی که قالب ذهنی دارد در موقعیت های مختلف و رویدادهای انگیزشی به صورت کاملا متفاوت با فردی که قالب ذهنی دیگری دارد رفتار می کند و این باعث می شود افراد شیوه های تفکر متفاوت، سبک زندگی و روش های مقابله ای متفاوت داشته باشند.

چهار قالب ذهنی در شناخت شخصیت افراد

۱- تاملی- اجرایی
تاملی: در این شیوه ی تفکر فرد دارای تفکر خالی از تعصب برای در نظر گرفتن خوشایندی یا امکان پذیری هدف های احتمالی که ممکن است فرد دنبال کند یا نکند.
اجرایی: در این شیوه ی تفکر فرد تفکری با دید بسته دارد که فقط اطلاعات مربوط به دستیابی هدف را در نظر می گیرد و از ملاحظات نامربوط به هدف محافظت می کند.
۲- ترفیع- پیشگیری:
۱- ترفیع: فردی که دارای این سبک تفکر است بر پیش بردن خود برای رسیدن به آرمان ها تمرکز می کند وی این کار را از طریق استفاده از راهبردهای رفتاری مشتاق انجام می دهد.
۲- پیشگیری: این افراد برجلوگیری از خود در برابر حفظ نکردن وظایف و مسئولیت ها از طریق اختیار کردن راهبرد رفتاری گوش به زنگی تمرکز می کنند.
۳- قالب ذهنی رصد- ثابت:
۱- رشد: افرادی که دارای قالب ذهنی رشدی هستند عقیده دارند که ویژگی های شخصی آن ها قابل تغییر و انعطاف پذیر هستند و می توانند از طریق تلاش قابلیت ها یشان را پرورش دهند.
۲- قالب ذهنی ثابت: افرادی که این قالب ذهنی را دارا هستند بر این عقیده هستند که ویژگی های شخصی و قابلیت های آن ها ثابت و تعیین شده هستند و قابل تغییر نیستند.
۴- قالب ذهنی هماهنگی- ناهماهنگی:
۱- هماهنگی: اطلاعات و اعمال رفتاری که تایید می کنند فرد آدمی شایسته، اخلاقی و معقول است.
۲- ناهماهنگی: اطلاعات و اعمال رفتاری که شکایت از این دارند که فرد آدم واقعا شایسته، اخلاقی و معقولی نیست.حال در ادامه قالب ذهنی رشدی- ثابت را  برای شناخت شخصیت شرح می دهیم.

توجه داشته باشید یکی از موضوعات مهم در ازدواج و تشکیل خانواده شناخت شخصیت افراد و خودتان است یعنی شناخت شخصیت افراد و مطالعه انواع شخصیت انسان ها  به شما کمک می کند بتوانید هم زندگی شاد تر و سالم تری را تجربه کنید و هم یک نقطه ی پذیرش به یکدیگر برسید

حال در مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره سبک زندگی  هم به همین موضوع پرداخته می شود تا شما با راز های ازدواج بادوام  آشنا شوید

قالب ذهنی رشد- ثابت:

در این زمینه یک سئوال مطرح می شود که افراد به ویژگی هایی مثل هوش و صفات شخصیتی خود چگونه نگاه می کنند؟

آیا آن ها می پندارند که ویژگی های آن ثابت و با دوام است مثل این می شود که شما می پذیرید باهوش یا کند ذهن، برون گرا یا درون گرا هستید و یا ممکن است این ویژگی ها را قابل تغییر ببینید که در صورت تلاش امکان تغییر آن ها وجود دارد.

۱- قالب ذهنی ثابت:

فردی که قالب ذهنی ثابت دارد باورش این است کهیا  یک چیزی را دارد یا ندارد موضوع مهم در این قالب ذهنی این است که فردی که این قالب ذهنی را دارد احساس می کند که اگر ویژگی خوبی دارند پس در وضعیت خوبی هستند

مثلا اگر فردی باور داشته باشد که  استعداد زبان دارد پس در این صورت انتظار دارد که در کلاس زبان عملکرد خوبی از خود نشان دهد اما موضوع به اینجا ختم نمی شود این افراد اگر در زمینه ای احساس ضعف کنند قبل از پرداختن به آن فعالیت عملکرد نا مناسب را پیش بینی می کنند و اعتقادی به تلاش کردن برای بهبود ندارند

و اگر در موقعیتی هم از خود انتظار عملکرد مثبت داشته باشند اگر خوب عمل نکنند خودشان را سرزنش می کنند و به عزت نفس خود آسیب وارد می کنند.

قالب ذهنی رشد:

در این قالب ذهنی فرد اگر در موقعیتی نتواند عملکرد کاملا مثبت نشان دهد سریع خودش و توانایی هایش را مورد قضاوت قرار نمی دهد بلکه تلاشش را بیشتر می کند این افراد خودشان را در چالش های جدید محک می زنند حتی اگر با شکست مواجه شوند برعکس قالب ذهنی ثابت از تجارب جدید به دلیل ترس از شکست دوری می کنند.

قضاوت ممنوع:

متاسفانه در سیستم آموزش ما و در محیط خانواده کودکان همیشه در حال مقایسه و برچسب خوردن هستند بازخورد والدین و معلمان نسبت به مطلق بودن ویژگی ها و توانایی های کودکان بسیار موضوع مهمی است

مثل تو باهوش هستی، تو بسیار بد هستی، تو نمی فهمی…) این قضاوت ها قالب ذهنی ثابت و سیستم معنی موجودیت گرا را در کودکان پرورش می دهد. اما جملاتی مثل تو سخت تلاش کردی و به موفقیت رسیدی،تو به اندازه ی دیگران تلاش نکردی پس تلاشت را بیشتر کن) کودکان را به سمت تفکر رشدی سوق می دهد.

شناخت شخصیت افراد نیازمند تلاش در جهت خود شناسی است به والدینی که صاحب فرزند هستند پیشنهاد می کنیم برای داشتن کودکان سالم تر و موفق تر دست از مطالعه نکشند و به حل تعارضات فردی و شناخت خود بپردازند

۰/۵ ( ۰ نظر )

دیدگاه خود را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.