• تماس از سراسر کشور بدون گرفتن پیش شماره
  • ۹۰۹۹۰۷۲۸۵۰

مقالات روانشناسی

اوتیسم

اوتیسم

ارتباط و تعامل داشتن با افراد ، نیاز اساسی برای شکوفایی و پرورش کودکان است. اما کودک همراه با مشکل اوتیسم به…