• تماس از سراسر کشور بدون گرفتن پیش شماره
  • ۹۰۹۹۰۷۲۸۵۰

مقالات فرزند پروری

تنبیه کودک

تنبیه کودک

تنبیه و پاداش همیشه روشی بوده است که برای یادگیری مسایل و تربیت شدن از آن استفاده می شده که تنبیه کودک…