• تماس از سراسر کشور بدون گرفتن پیش شماره
  • ۹۰۹۹۰۷۲۸۵۰

مطالب هالی زندگی

بهزیستی زاهدان

بهزیستی زاهدان

بنابر گزارش سایت بهزیستی زاهدان ، افتتاح مهد کودک ، افتتاح شیرخوارگاه و مراکز سالمندی مهمترین طرح های انجام شده توسط سازمان…

بهزیستی خوزستان

بهزیستی خوزستان

در این مقاله شما را با اداره بهزیستی خوزستان یا سایت بهزیستی خوزستان بیشتر آشنا می کنیم. معرفی استان خوزستان استان خوزستان…

بهزیستی یزد

بهزیستی بزد

در این مقاله شما را با اداره بهزیستی یزد و سایت بهزیستی یزد بیشتر آشنا می کنیم. معرفی استان یزد مرکز این…